Stena Recycling hjelper oss med miljøarbeidet

Stena Recycling hjelper oss med miljøarbeidet

Larkolluka har et ønske om å tenke på miljø i alle ledd og ha en grønn profil med bærekraft i sentrum. I forbindelse med dette har vi utarbeidet en miljøstrategi vi ønsker å følge og som vi håper vil være en naturlig del av våre arrangementer i fremtiden.

Stena Recycling har i 2022 ønsket å være med på denne prosessen. Gjennom vår miljøstrategi skal vi reduserer avfallet og kildesortere mest mulig. Samt har vi fokus på å eliminere unødvendig bruk av plast og engangsartikler. Det vil være mulig å kildesortere under flesteparten av våre arrangementer.

Fra Stena Recycling:

I vår verden er ingenting brukt. Vi samler inn alle slags restmaterialer som oppstår fra både virksomhet og produksjon. Vi foredler materialene og lar dem leve videre som råvarer til nye produkter eller ny energi. Dermed gjør vi gjenvinning bærekraftig for din bedrift samtidig som vi hjelper hverandre med å maksimere en gjenbruk av jordens ikke-fornybare ressurser. For oss er det et arbeid som aldri tar slutt.

Les mer om Stena Recycling på: https://www.stenarecycling.no/

Larkolluka er en aktivitetsuke for hele familien. Siden 1935 har Larkolluka trådt frem som et av sommerens høydepunkter for både fastboende og badegjester.
Abonner på vårt nyhetsbrev
Nyhetsbrev registering
Larkollteamet © 2024. All Rights Reserved.
crossmenu