Årets Larkolling

Årets Larkolling har blitt kåret siden 1988 og består den dag i dag.
På 30-tallet og frem til 70-tallet ble det nesten hver sommer kåret en Larkollprinsesse. Når Larkollen Showteam begynte å arrangere Larkolluka i 1988 så man raskt at prinsessekåringen hadde gått ut på dato. Man landet i stedet på å kåre Årets Larkolling!
Hedersprisen har vært utdelt siden 1988, som et fast innslag under have-, brygge-, strand-dansen i Larkolluka. 16 kvinner, 19 menn og 3 grupper har siden den gang blitt hedret på denne måten.
Fra 1988 til 1997 var det beboerne i alle aldre innenfor skiltene som stemte frem Årets Larkolling. Fra 1998 ble det dannet en jury bestående v tidligere vinnere. Det er denne juryen som bestemmer hvem som skal kåres til hedersprisen.
Kriteriene:
  • Må bo innenfor Larkollens grenser! 
  • Gjøre en innsats for Larkollen! 
  • Gjøre en innsats for Larkollens befolkning! 
  • Gjøre en ekstra innsats for deg! 
  • Gjøre Larkollen kjent for utenforstående! 
Etter at Larkollen Showteam ble tildelt tittelen i 1997, ble postkasseavstemningen lagt på is og ansvaret for å finne en passende kandidat til tittelen, ble lagt i hendene til tidligere årets Larkollinger, som nå sitter i juryen.
2023 - Katrine og Trond Helgesen
En av to årets larkollinger, er født og oppvokst i Larkollen. Og er tredjegenerasjons kjøpmann for Joker Thorvaldsen. De sørger for brød og melk til fastboende. Og øl og grillmat til sommergjestene.
2022 - Tom Hansen
Personen er av gammel Larkollen slekt, og flyttet selv til Larkollen i 1983. Personen er en som ikke gjør så mye ut av seg, men ble raskt med når noe skulle gjøres i Larkollen. Vi kan nevne dugnadstimer da Larkollhallen ble bygd, primusmotor for å få i gang Larkollen Seilforening og ikke minst alle dugnader for Larkollen VEL.
2021 - André Van Ingelgem
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
2020 - Sissel Kristiansen og Gro Larsen
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
2019 - Frank Larsen
— Personen er veldig sta, men derfor får personen også gjennomført de tingene som han nå har gjort og som han nå fortjent blir Årets Larkolling for, sa Werner Olsson på vegne av juryen.
Videre forteller han om en innflytter som kom til Larkollen helt på begynnelsen av 2000-tallet, slo seg ned og ble veldig raskt involvert i bygda og spesielt i idrettslaget. Der har han blant annet bidratt til å bygge opp Larkollen Idrettslags tennis-avdeling. I tillegg har Frank vært en sterk pådriver for å gjennomføre bygningen av ballbingen og en primusmotor for Larkollcupen. Uten Frank hadde det verken blitt ballbinge eller fotballcup i dag.
2018 – Larkollteamet
Årets Larkolling er blandt de yngre som har blitt kåret som Årets Larkolling. Vedkommende "flyttet" til Larkollen i 2008 og har siden gjort seg bemerket og satt preg på bygda gjennom sitt engasjement som med årene har vist seg å være sterkt og brennende for Larkollen og dets innbyggere. Prisvinneren har ivret for å engasjere barn og unge og har hele veien oppfordret til aktivitet og moro. Områdene rundt Larkollen Skole og Park Lane har vært sentrale i vedkommendes iver etter å skape engasjement og det er ikke få som har fått ta del i disse aktivitetene med årene.
Det er en stooooor glede å få utrope nettopp Larkollteamet som Årets Larkolling 2018!
Larkollteamet ble stiftet etter at Larkollen Showteam takket av som arrangør etter Larkolluka 2007 med formål å videreføre tradisjonen med å arrangere Larkolluke i Larkollen midt i juli.
Flere av medlemmene i teamet hadde gått læretida som sjauere og medhjelpere for Larkollen Showteam og de viste oss raskt at de klarte å levere kvalitets uker år for år.
Larkollteamet er nå godt i gang med å gjennomføre sin 11. Larkolluke og jeg er helt sikker på at jeg har hele Larkollen i ryggen når jeg takker og bukker for innsatsen som gjøres for å skape aktiviteter, fest og moro i Larkollen denne sommeruka.
2017 - Mona og Dagfinn Enerly
Årets Larkollinger har gjennom sine 13 år i bygda alltid vært gode ambassadør for Larkollen og fremsnakker bygda si ved enhver anledning som byr seg. De er begge opptatt av å møte mennesker med vennlighet og alltid med et smil. De har begge vært engasjert som fotballtrenere i Larkollen Idrettslag, hun på jentesiden og han på herresiden. De har også begge engasjert seg når bilene gjennom Larkollen kjørte for fort og fikk etablert fartsdumper på en strekning av Larkollveien. Årets Larkollinger har kjent hverandre i mange år. Hun spilte på pikelaget til Grei og han spilte på A-laget til Grei. Under pausen til A-lagets hjemmekamper solgte pikelaget lodder, og det var her han fikk øye på henne. Det var da han veldig gjerne ville bli trener for jentelaget. Årets Larkollinger 2017 er Mona og Dagfinn Enerly!
Som nevnt tidligere har Mona og Dagfinn begge engasjert seg i å gjøre Larkollveien litt tryggere. Dette har resultert i de to fartsdumpene ved Joker. Som på folkemunne blir kalt Enerly dumpene.
Begge har også engasjert seg i fotball. Dagfinn som trener for herrelaget og Mona som trener for jenter 03 i Larkollen IL. Hun har fulgt laget hele veien siden de begynte i 2009 og takket i 2015 ja til et samarbeid mellom Larkollen og Ekholt IL om en sammenslåing av lagene da det ble for få jenter til å stille lag i Larkollen.
Mona har i følge sine medtrenere en helt spesiell omsorg for alle jentene - og sørger for nedising og massasje når det trengs. Mona jobber iherdig for at jentene skal prestere i forhold til egne ferdigheter. Hennes motto er at alle skal med, og få utfordringer i forhold til eget nivå. Det sosiale i, og rundt laget, er også viktig! Laget har fått et løft etter sammenslåing, og de ble kretsmestere i fjor og jentene er blant de beste i landet!
Mona og Dagfinn representerte idretten og Larkollen, Rygge Kommune og Østfold Fylke når de ble invitert til kongeparets 80 års feiring tidligere i år.
Fotball har vært en viktig del i begges liv. De har begge som barn og ungdommer spilt fotball. Gleden ved denne idretten har de begge hatt et ønske om å føre videre. Med hjelp av familie, gode venner og bekjente har ekteparet i år arrangert sin 10 camp for barn og ungdom i alderen 11-17år.
2016 - Knut og Werner Olsson
Det er en glede å utrope Årets Larkolling for 29. gang på like mange sommre! Årets Larkolling kom flyttende fra Krapfoss til Larkollen sammen med mor, far og bror i 1961. Årets Larkolling har gått på Larkollen skole og spilt fotball for Larkollen IL. Årets Larkolling jobbet i yngre dager på Røeds Hotell for familien Granli som drev hotellet. Årets Larkolling utviser et stort engasjement for bygda gjennom frivillig dugnadsarbeid og det er en stor glede å utrope Knut Olsson som årets Larkolling.
Vennligst kom opp til oss Knut!
Du har en bror, Werner! Tror du han ville like å stå her sammen med deg?
Werner, kom opp til oss, selvsagt er også du Årets Larkolling sammen med brodern.
Knut
Du startet det frivillige dugnadsarbeidet med å innstallere det elektriske anlegget på klubbhuset til Larkollen IL i tilbake i 1983 og fortsatte når Larkollen IL bygde Larkollhallen midt på 2000 tallet. Du var faktisk en av de som la ned flest timer av de ca. 6000 dugnadstimene på å reise hallen.
Du har vært en ivrig pådriver av seilsatsingen for unge i regi av Larkollen IL som senere ble til Larkollen Seilforening og du har lært en mang ung Larkolling gleden av å ferdes på vannet med vinden som fremdrift.
Du har antagelig blandet mest vaffelrøre i Larkollen som Larkollteamets ubestridte vaffelrører. Du er alltid i kulissene når Larkollteamet skal ha rigget telt, flyttet toaletter eller utført annet sjauearbeid.
Werner
Du har jo tidligere vært Årets Larkolling i 1997 sammen med Larkollen Showteam, da for å ha arrangert Larkolluka i 10 år. Du og jeg er foreløpig de eneste med to nomineringer som Årets Larkolling!
Du var med å arrangerte Larkolluka i perioden 1988-2007 og har siden vært en solid støttespiller for Larkollteamet når aktiviter som olakjerre, skattejakt, og strandvolleyball gjennomføres i larkolluka vært år. Du har jo bodd en del år borte fra bygda på ulike destinasjoner som Majorstua, Røa, Nannestad, Toulouse og Jessheim før du flyttet tilbake i 2013. Når du flyttet tilbake så viste du tidlig på ny et stort engasjement for bygda og du er i dag aktiv på en rekke fronter. Du er leder av Larkollen IL, styremedlem i LAKK, styremedlem i Larkollen Vel, Quizmaster på Losen og Støtvig Hotell. Du er turguide rundt i Larkollen når Støtvig Hotell har gjester som vil vite mer om bygda, du går natteravn på sommeren og ikke minst så er du hele Larkollens sjefsnisse både under Nissetoget og i mange hjem.
2015 - Marianne Paulshus
Årets Larkolling flyttet til nettopp Larkollen i en alder av 25 år. Hun har siden da engasjert seg på mange områder for å gjøre bygda vår til et godt sted å bo for både store og små.
Årets Larkolling vokste opp på en gård ca. 34,7 km unna Larkollen. Her bodde hun sammen med sine foreldre og to søsken. Hun var i tidlig alder engasjert i gårds drift og hjalp til med stell av høns, egg plukking og senere traktorkjøring og tresking. Hun vokste opp med foreldre som var svært engasjerte i barna og deres fritidsaktiviteter og dørene sto alltid oppe for familie, venner og ikke minst barnas venner.
Årets Larkolling var i sine yngre dager engasjert i diverse fritidsaktiviteter. I skolekorpset trakterte hun stortromma, hun spilte fotball og var med i 4H. 4H fikk en større del av livet hennes etter som årene gikk og hun var aktiv helt opp i voksen alder, sist som ansatt ved fylkeskontoret i Østfold.
Årets Larkolling har alltid hatt en genuin interesse for barn og unge. Dette skulle også bli hennes yrkesvalg. Da hun var ferdig utdannet som førskolelærer jobbet hun i flere år i barnehage, men valgte etter hvert å gå over til barnevern. I 2011 ble hun ansatt som miljøterapeut ved Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem, hvor hun fortsatt jobber.
Årets Larkolling er en dame med et stort hjerte for andre. Hun er svært inkluderende, er utømmelig på gode ord og oppmuntringer, og hun har et brennende engasjement for at Larkollen skal være et godt sted å vokse opp. Vi kan nok si at oppveksten ved Skistad gård i Hobøl har gitt Årets Larkolling god verdier som hun har med seg i alt hun gjør.
I 2008 deltok Årets Larkolling på informasjons og stiftelses møte til LAKK. Hun har fra 2008 og frem til 2014 sittet i styret og har disse årene hatt et stort engasjement for LAKK.
Som fotballspiller i barndommen ble det en selvfølge for Årets Larkolling og engasjere seg i Larkollen idrettslag, når hennes egne barn begynte å spille fotball. Hun har hatt rollen som trener, hjelpetrener og oppmann fra 2010 og frem til i dag.
Men engasjementet stopper ikke der. Som en fullblods 4H´er så hun muligheter da ideen om å bygge en lavvo kom opp under et foreldremøte på Larkollen skole i 2010. Hun skrev raskt en søknad til Gjendsidigestiftelsen om økonomisk støtte til å bygge den flotte lavvoen og fikk innvilget søknaden med kroner 90 000,-. Årets Larkolling var drivkraften for prosjektet og har sammen med flere andre frivillige tilbrakt mange ettermiddager og helger på planlegging og selve byggingen av Larkollens flotte storstue. Da lavvoen var ferdigstilt og offisielt åpnet av ordfører Inger Lise Skartlien, ble den gitt i gave til Larkollen skole, som benytter den til undervisning og andre arrangementer. Den leies også ut til privat bruk.
Hun har også engasjert seg i Larkolluka, og har vært å finne i kulissene til barne- og ungdomsrevyen Måka de siste fem årene.
Det er ikke så rart om noen av dere fortsatt ikke har forstått hvem Årets Larkolling er. Hun jobber svært ofte i kulissene og får ting til å skje. Hun tar aldri æren for det arbeidet hun gjør og ønsker heller ikke oppmerksomheten. Det er derfor en stor glede å kunne få lov til å presentere Årets Larkolling, Marianne Paulshus. Jeg ber dere klappe henne opp hit til oss.
Det har seg nemlig slik at alt dette slett ikke er nok til å bli Årets Larkolling. Det skal mer til – og det ble det.
Marianne har i flere år hatt lyst til å starte opp en 4H klubb her i Larkollen. På en strandtur med gode venner i november 2014 (hvis noen lurer på strandtur i november så kan jeg informere om at Marianne også er en av mange badenymfer i Larkollen, som gladelig bader hele året, men det kommer vi tilbake til). På denne strandturen nevne Marianne for sine venner at hun ønsket å starte opp 4H klubb i Larkollen. Det var det flere som ønsket å være med på, så med Marianne i spissen ble det gjennomført et informasjons og oppstartsmøte i skolelavvoen 8. mars i år. Rundt 80 personer møtte opp og etter oppstartsmøte hadde klubben fått hele 40 nye medlemmer. Mariannes 4H medhjelpere har fortalt meg at dette har Marianne all æren for med sitt brennende engasjement og urokkelige pågangsmot. Siden dette har det gått slag i slag. Klubben har nå over 50 medlemmer og har valgt eget styret som er med og planlegger alle aktivitetene med god støtte fra klubbrådgiver Marianne og hennes medhjelpere. Larkollen 4H har så langt gjennomført en rekke flotte arrangementer som førstehjelpskurs, minileir, familiedag, samt deltatt på aspirant- og fylkesleir med mer. Dette med overveldende respons og deltakelse. Larkollen er heldige som har en ildsjel som Marianne som brenner for å skape gode rammer for våre barn og unge.
Som nevnt er Marianne også en av mange badenymfer her i Larkollen. Også her har Marianne et sterkt engasjement og til tider koker hun nesten over av gode ideer. Hun beskrives som en strålende organisator, alltid blid med stadige nye påfunn og kreative ideer som hun setter ut i livet.
For sin egen innsats og sitt sterke personlige engasjement i Larkollen gjennom flere år og ikke minst som initiativtaker til 4H, er Marianne Paulshus kåret til Årets Larkolling 2015.
Ta den i mot med stolthet, på vegne av deg selv, og på vegne av alle dine engasjerte støttespillere, som har bidratt – ikke bare til å virkeliggjøre din visjon – men også til å gjøre 4H til en suksess.
2014 - Stig Fische
Årets Larkolling har tidligere vært med å arrangere Larkolluka en gang på 60-tallet.
I 2008 kjøpte Stig Støtvig Hotell med planer om fornyelse. Det gamle hotellet ble revet i 2011, og et nytt flott Støtvig Hotel åpnet dørene i november 2013.
Veien frem til åpning var lang og kronglete og mange Larkollinger er i dag svært takknemlige for at Ficshes opprinnelige hotellplaner ikke ble realisert. I stedet fikk man et stedstilpasset hotell, som alle setter pris på og som passer inn i Larkollen.
2013 - Damegruppa Larkollen IL
Etter 35 års hardt arbeid med å støtte opp om og samle inn penger til de ulike avdelingene i Larkollen idrettslag, var det på høy tid at disse iherdige damene ble hedret med prisen Årets Larkollinger.
2012 - Eva Merete Olsen
Eva har arbeidet for og med barn og unge i Larkollen i snart 20 år og har engasjert seg i tilbudet til barn og unge i Larkollen både på fritiden og i arbeidstiden. Av frivillig arbeid har hun bidratt/deltatt på Måka, voksenrevyen og også LAKK.
Måka
Eva var den første som kom til når ideen om barnerevy ble presentert våren 1997, og sa: "dette vil jeg være med på!".
Eva har vært hovedansvarlig for sangdelen i Måka siden oppstarten i -97, så i år blir det 14. året Eva er med. Eva tok ansvar på alle måter i tillegg til at hun selv skrev mange av sangene barna har fremført på Måka disse årene. Bare for å nevne noe har Eva skrevet teksten til åpnings- og sluttsangen som ble brukt fast på Måka i 10 år.
Voksenrevy
Eva har også vært med på revyen i en årrekke, hvor hun også bidro med tekster og sketsjer.
LAKK
Eva er også engasjert med sangundervisning og kor som sorterer under LAKK-tilbudet på kveldstid på Larkollen skole.
Eva har jobbet nesten hele sitt arbeidsliv i de ulike barnehagene her i Larkollen, og hun var også ansatt på Ungdomsklubben på kveldstid som holdt til i kjelleren på Larkollen skole i en årrekke. Dette var riktignok betalt arbeid, men når vi ser på alle Evas bidrag til vårt lille samfunn her på Larkollen så snakker vi om en vedvarende hjertevarm vilje til innsats og engasjement for Larkollens barn og unge.
2011 - Ivar Andersen
Ivar ble hedret som Årets Larkolling for sine 25 års lange innsats for korpsmusikk i Larkollen. Først i Larkollen skolekorps og fra høsten 1988 Larkollen musikkorps som han var en pådriver for å opprette etter at Larkollen skolemusikkorps ble nedlagt.
– Juryen har valgt å gå utenfor Larkollen i årets kåring. Andersen er ikke bosatt her, men får prisen for innsatsen han har gjort for lokalsamfunnet.
2010 - Eivind Kristiansen
Årets Larkolling fikk i 2009 Rygge kommunes byggeskikkpris for å ha bygget to godt stedstilpassede hus vis a vis Larkollen kirke.
– Det er mange sånne små ting som gjør ham til en verdig vinner, uttalte Werner Olsson på vegne av juryen.
Eivind dekorerer Larkollveien ved Kristiansentoppen/tranga med juledekor og julehilsen. Han arrangerte i mange år volleyballturnering i egen hage.
2009 - Hanne Therese Bakkerud
Hanne Therese Bakkerud fikk prisen i 2009 for sitt engasjement rundt revy, og tilbud for barn og unge i Larkollen.
Siden 1992 har Hanne vært en stor bidragsyter for Larkollrevyene, de første årene som skuespiller og senere også som instruktør.
I 2009 var Hanne med å åpne LAKK (Larkollen Klubb og Kulturverksted).
2008 - Mari Fasting
Orienteringsløperen som er født og oppvokst i Larkollen.
Mari har satt Larkollen på kartet med sine orienteringsprestasjoner nasjonalt og internasjonalt og toppet dette i 2005, hvor hun tok to VM-gull.
– Hun har fremmet Larkollen som sted og navn i mange år, og for juryen er det også litt artig å kunne finne en god kandidat som ikke er over 50 år, sier Olav Eriksen i juryen.
2007 - Espen Bakkerud
Espen fikk prisen Årets Larkolling for sitt 20 års lange engasjement for Larkolluka.
– 20 års sammenhengende stå-på vilje har resultert i 40 publikumsarrangementer her i Larkollen. Espen har vært med å arrangere alt fra aktivitetsuke til juleball og midtsommershow. Han er et engasjert og pålitelig menneske som viser en utrolig tilstedeværelse i det han gjør.
Espen har også vært revysjef under Larkollrevyene, i tillegg til å ha bidratt til at "Måka" ble en realitet. Og fikk samme kvelden Måka´s ærespris.
Espen vant også kåringen i 1997, sammen med resten av Larkollen Showteam.
2006 - Ragnhild Reinhoff
Årets Larkolling flyttet til Larkollen fra Asker i 1995.
Sommeren 1997 var det oppstart av "Barnas revy" som året etter fikk navnet "Måka barne- og ungdomsrevy", med Ragnhild som ildsjel. Her fikk barn og unge i alderen 6 - 16 år gjennom uka sette opp sin egen revy gjennom sang, dans, turn og sketsjer.
I hele 10 somre og like mange forestillinger har "Sjefsmåka" Ragnhild hatt ansvar for store og små, og sørget for at Larkollukas siste innslag har satt et verdig punktum for årets Larkolluke.
2005 - Yngvar Sommerstad
Yngvar flyttet til Larkollen midt på 90-tallet og engasjerte seg i Larkollen idrettslag, hvor han gjennom ulike roller raskt innså at Larkollen trengte en idrettshall hvor store og små Larkollinger kunne utøve idrett året rundt.
Våren 2005 ble Larkollhallen innviet til stor jubel fra bygda og alle er skjønt enige om at uten Yngvar, ingen hall.
2004 - Dag Hallan
Dag har alltid hatt hjertet sitt her i Larkollen, uansett hvor i verden han har vært. Det beviste han da foreldrene forsøkte å flytte ham til Oslo som fjerdeklassing. Dag tok skjeen i egen hånd, meldte flytting til mormor i Larkollen og var på plass på skolen igjen den høsten han begynte i femte.
Årets Larkolling flyttet verden rundt, men har aldri sluppet taket i Larkollen. Og det har lokalsamfunnet fått merke.
Allerede som 13-åring meldte Dag seg inn i Larkollen sangforening. Og det er på revyfronten gjennom sine tekster at Larkollen virkelig har hatt glede av Dag Hallan.
– Hvert eneste år når revygruppen møtes for å snekre sammen en ny forestilling, møter Dag med en bunke nye tekster og viser. Mange av visene hans er blitt rene slagere, og Dag er en enorm inspirasjonskilde både for nye og gamle revyaktører. Takket være hans tekster har vi fått våre egne stemningsbilder på stedet.
2003- Kjell Olsen
Han er hele Larkollens «onkel Kjell», sa Tove Fleischer under overrekkelsen.
Kjell Olsen var æresmedlem i Larkollen Idrettslag, og for sin innsats i fotballgruppa, skigruppa og med løyperydding ble han Årets Larkolling i 2003. Kjell har alltid bodd "mellom skiltene" og bært med stolthet den grønne LIL-trøya under sykkelritt både i Norge og i utlandet.
– Han er en ivrig ambassadør og støttespiller for Larkollen og er «onkel» for utrolig mange. Et positivt ja-menneske, oppsummerte Tove Fleischer under overrekkelsen.
2002 - Jon Michelet
Jon har helt fra barnsben av hatt tilknytning til Larkollen, hvor hans besteforeldre bodde. I 1986 kjøpte han tilbake eiendommen Gimle som besteforeldrene eide og flyttet hit.
Gjennom sitt forfatterskap og som profilert forfatter/redaktør/politiker og forlagsmann, har Jon satt Larkollen på kartet mang engang og han fremsnakket bygda og dets kvaliteter ved enhver anledning.
2001 - Gerd Johansen og Camilla Helmersen
Camilla og Gerd har gjort en lang og trofast innsats for Larkollen. De er begge født i og har levd hele sitt liv i Larkollen. I tillegg til å ha vært aktivt med i det som har skjedd i lokalmiljøet, har de gjort en kjempeinnsats for Larkollen sangforening. Som de begge var med å stifte den 16. november 1945. 55 år senere er venninnene fortsatt aktive medlemmer og synger i kor hver tirsdag.
2000 - Knut A. Nilsen
Knut ble Årets Larkolling for sitt arbeid med Larkollboken som ble utgitt i 1981 i forbindelse med Larkollen Vel´s 50 års jubileum.
1999 - Hildur Fjellbakk
Hildur bodde i barndommen på Kollen, hvor hennes far var vaktmester. Hennes yrkesaktive liv var som lærer på Larkollen skole og hun var medforfatter og aktiv fotograf når bilder skulle tas til Larkollboken som kom ut i 1981.
1998 - Kathrine Veum
Kathrine var pådriver for at pensjonistene i badebyen Larkollen skulle få overta og drifte Naslehuset.
1997 - Larkollen Showteam
Siste året med postkasseavstemning. 
Fikk Rygge kommunes kulturpris for sin innsats som arrangør for Larkolluka for tiende sommeren på rad. Og ble stemt frem av Larkollinger som Årets Larkollinger.
1996 - Karen og Torstein Lyngsmo
Årets Larkolling ble kåret gjennom postkasseavstemningen, under følger en kort begrunnelse for hva vedkommende har gjort i og for Larkollen.
Karen og Torstein la ned en enorm mengde dugnadstimer rundt arbeidet med å restaurere og vedlikeholde Naslehuset.
1995 - Jan Bekkensten
Årets Larkolling ble kåret gjennom postkasseavstemningen, under følger en kort begrunnelse for hva vedkommende har gjort i og for Larkollen.
Jan var Larkollen Idrettslags banemester på Park Lane i mange år. Jan passet på banen som sin egen hage og førte møysommelig statistikk over alle hjemmekamper så lenge han fungerte som banemester.
1994 - Olav Eriksen
Årets Larkolling ble kåret gjennom postkasseavstemningen, under følger en kort begrunnelse for hva vedkommende har gjort i og for Larkollen.
Olav ble hedret for sin massive innsats for Larkollen Idrettslag og som lærer ved Larkollen skole i en mannsalder.
1993 - Bjørg Olsen og Reidun Sæther
Årets Larkollinger ble kåret gjennom postkasseavstemningen, under følger en kort begrunnelse for hva vedkommende har gjort i og for Larkollen.
I barneparken i Larkollen som lå ved siden av Larkollen skole var det alle Larkollingers tante Bjørg og tante Reidun som regjerte dag ut og dag inn. Ved å bli utnevnt til Årets Larkollinger fikk de sin velfortjente heder for jobben!
1992 - Martin Mathisen
Årets Larkolling ble kåret gjennom postkasseavstemningen, under følger en kort begrunnelse for hva vedkommende har gjort i og for Larkollen før kåringen.
Martin er en pådriver og var med på å gjenoppta en tradisjon med Larkolluka gjennom Larkollen Showteam i 1988, samme året som han overtok driften av Larkollen Gatekjøkken sammen med Knut Einar Veum og Jørn Gaarder. I 1992 startet Martin og samboer Line opp Lille Cafe Larkollen i det gamle bedehuset Betel.
1991 - Tove Fleischer
Årets Larkolling ble kåret gjennom postkasseavstemningen, under følger en kort begrunnelse for hva vedkommende har gjort i og for Larkollen.
Tove ble hedret for sitt lange og ivrige engasjement for håndballen gjennom Larkollen Idrettslag.
1990 - Kari og Knut Veum
Årets Larkollinger ble kåret gjennom postkasseavstemningen, under følger en kort begrunnelse for hva vedkommende har gjort i og for Larkollen.
Kari og Knut var begge oppvokst i Larkollen og sammen drev de Støtvig Hotell i mange år og var på fornavn med de aller fleste i bygda. Knut var også med å stiftet Larkollen Idrettslag og som pensjonister la de ned mange dugnadstimer på Nasle huset.
1989 - Fritz Thorvaldsen
Årets Larkolling ble kåret gjennom postkasseavstemningen, under følger en kort begrunnelse for hva vedkommende har gjort i og for Larkollen.
Fritz kom på sykkel til Larkollen for å kåsere om Ibsen og endte opp som bygdas kolonialmajor og drev kolonialforetning her i Larkollen i en mannsalder.
Da Larkollen skole skulle gjenoppbygges etter å ha blitt totalskadet i brann i 1946, var det naturlig nok mangel på byggevarer etter krigen, men Fritz visste råd, og tok nok en gang sykkelen fatt og syklet til Fredrikstad for å hente 2 sekker cement, slik at de kom i gang og Rygge kommune ikke omfordelte bevilgede midler til nytt skolebygg.
1988 - Aase Sæterdal
Den første som ble stemt frem i 1988 var Aase Sæterdal, som er født og oppvokst i Larkollen. – Det var helt fabelaktig, forteller hun da vi møtte henne 30 sommere senere for å høre hvordan hun opplevde å bli kåret til Årets Larkolling den gang. Aase engasjerte seg på flere områder i og for Larkollen. Enten det var som leder for Larkollen Vel, forkjemper for steingjerdene ved Larkollen Kirke, for å beholde svingene ved Botnertjernet eller mot nedleggelse av Larkollen skole.
Larkolluka er en aktivitetsuke for hele familien. Siden 1935 har Larkolluka trådt frem som et av sommerens høydepunkter for både fastboende og badegjester.
Abonner på vårt nyhetsbrev
Nyhetsbrev registering
Lakrollteamet © 2024. All Rights reserved .
crossmenu