Planleggingen av Larkolluka 2015 er godt i gang og vi håper du har satt av datoene 12.-18.juli!

Som en frivillig organisasjon så er vi helt avhengig av å ha gode støttespillere som hjelper oss og bidrar med alt fra vaffelsteking, henting, levering, penger og gaver.
Vi har nå masse ledige plasser i programbladet, på t-skjorter og ønsker flere sponsorer,
kjenner du noen som kan hjelpe oss?

Ta kontakt på post@larkolluka.no

Vi ønsker samtidig å rette en stor takk til våre trofaste sponsorer som stiller opp år etter år.