Resultatet ble som følger:

Barneklasse:

1. Plass: Girl Power (Tinius, Jørgen og Greger)
2. Plass: Forever Girls (Amanda, Gabriella og Mia)
3. Plass: The Loosers (Oscar og Tobias)

Voksenklasse:

1. Plass: Smash Bros (Simen og Mats)
2. Plass: Legens (Victory og Raimond)
3. Plass: Smash Girls (Guro og Bastian)