På denne tiden i morgen er Larkolluka i gang for fult. Og som du mest sannsynlig har fått med deg er dette Larkolluke nummer 30. på rad. Husk flaggheising kl. 08.00 i morgen tidlig, i år flagger vi både for Larkolluke som vanlig og for jubileet.

Sommerlig hilsen Larkollteamet