Hersleth Entreprenør AS

Hersleth Entreprenør AS er en familieeid bedrift med nedslagsfelt i Østfold,  søndre del av Akershus og Oslo. Vi har hovedkontor på Såner i Vestby, elementproduksjon på Årvoll i Rygge, samt kontorlokaler i Fredrikstad. 

Hersleth Entreprenør tar oppdrag innen nybygg, ombygging og rehabilitering . Gjennom 27 år i bransjen har vi bidratt til å skape gode hjem. Attraktive lokaler for bedrifter. Rasjonelle næringsbygg. Nye arenaer for kunnskap og kultur. Essensielle byggverk innen helse og omsorg.