Larkollteamet

Larkollteamet ble stiftet i resepsjonen på gamle Støtvig Hotell, under Larkolluka 2007. Når Showteamet takket for seg presenterte de også den nye arrangøren. De ble dratt opp på scena og presentert som Larkollukas fremtid. Det var Andreas Wammer, Aleksander Larsen, Mats Bristol og Morten Solberg. Andreas valgte å være med i kullisene mens de tre andre formet det som idag er Larkollteamet. Gjennom årene har medlemstallet økt og Larkollteamet teller idag ni medlemmer.

Larkollteamet overførte filosofien til Showteamet. De fleste aktivitetene ble tatt med videre og noen nye ble lagt til. Larkollteamet skulle også være et non-profit tiltak og skulle basere seg på sponsorinntekter og frivillige. Showteamet hadde fra 1988 og til 2007 arrangert Larkollteamet ved Støtvig Hotell. Men Larkollteamet fikk en ny utfordring da hotellet ble revet. Valget falt på parkeringsplassen ved skolen. Noe som passet arrangementet bra.