Bilrebus Post 9

Bra jobba, du er ferdig med 9 av 10 poster. Alle svar leveres på siste post.

Vurdering: 9 av 10.

Man finner siste post ved å løse følgende rebus:

Steinaldervåpen -e) + bostedet ~ lokalforening forkortelse

Tilleggsspørsmål: Hvor mange døgnplasser er det på Larkollen camping?

PS. Husk å notere underveis, alle svar og løsninger fylles inn til slutt!