Bilrebus Post 6

Bra jobba, du er ferdig med 6 av 10 poster. Alle svar leveres på siste post.

Vurdering: 6 av 10.

Man finner post 7 ved å løse følgende rebus:

Gjøre ferdig + (rak-t) ~ Drikkested ~ brensel ~ reversere ~ pynt + en Michelet