Bilrebus Post 3

Bra jobba, du er ferdig med 3 av 10 poster. Alle svar leveres på siste post.

Vurdering: 3 av 10.

Man finner post 4 ved å løse følgende rebus:

(Reversere) ~ (M + ha + gjør man på hesten)

PS. Husk å notere underveis, alle svar og løsninger fylles inn til slutt!

NB! Husk å kjøpe påmelding i nettbutikken https://butikk.larkolluka.no