Dagen starter med marked i skolegården og Larkollkaka, deretter er det fotballkamp i regi av LIL.
Kl 18.00 avsluttes Larkolluka med Måka Barne og Ungdomsrevy, fantastisk flinke barn og ungdommer som har stått tidlig opp hele uka for å lage denne revyen.
Vi gleder oss!

Vi vil også i dag rette en stor takk til alle som har deltatt og gjort dette til en fantastisk uke, ja kanskje en av de beste. Veldig morsomt å se at så mange møter opp år etter år.
Det har vært en stor gjeng som har gjort denne uka mulig.
Larkollteamet ønsker å takke alle medhjelpere, store og små for hjelpen, uten dere blir det ingen Larkolluke.
Nå tar vi oss en velfortjent fest og pust i bakken, før vi starter med planleggingen av neste års Larkolluke som blir 19.-25.juli

Takk for i år!