Planleggingen av Larkolluka er godt i gang. Frem mot sommeren vil det fortløpende bli publisert informasjon.

Larkolluka 2016 blir søndag 17. juli til lørdag 23. juli