Vi har brukt vinteren på å samle informasjon om tidligere Larkolluker, og samlet larkollukas historie på et sted.
Gå til historiesiden her: http://histore.larkolluka.no

Nå trenger vi din hjelp til å gjøre historien komplett!
Send oss bilder, historier eller annen informasjon på post@larkolluka.no så gjør vi det tilgjengelig så kjapt som mulig 🙂

Takk til alle som har bidratt med å gjøre denne siden mulig!